• Kositës për lëndinë me kalërim bujqësore

    Kositës për lëndinë me kalërim bujqësore

    Në vend të atyre që lëvizin me rrip, ne e përmirësuam kositësin në lëvizje me bosht në një kuptim më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për shkak të humbjes së materialit dhe prishjes së rripit origjinal.Një avantazh tjetër është që kemi eliminuar mundësinë e “rënies” së rripit i cili humbet shumë kohë si për ju ashtu edhe për këdo që e riparon makinën.Fuqia më e fortë është një tjetër avantazh i kositësit me bosht, kositësja është në gjendje të transmetojë fuqi me një efikasitet shumë më të lartë pasi makina e drejtuar nga rripi shpesh humbet energjinë e fërkimit ose rrëshqitjes.

  • Traktor bujqësor me disqe hidraulike kompensuese me ngarkesë të rëndë

    Traktor bujqësor me disqe hidraulike kompensuese me ngarkesë të rëndë

    Harta e rëndë e disqeve hidraulike kompensuese e serisë 1BZ bazohet në parimin e kultivimit tërheqës.